Top

Rechtsgeldigheid

Rechtsgeldigheid


Naast DNA testen voor persoonlijke doeleinden, voor uw gemoedsrust, kunt u ook testen bestellen die rechtsgeldig zijn. De test resultaten kunnen dan als juridisch stuk worden ingebracht als u verwikkeld bent in een juridisch conflict. Overleg echter eerst altijd met uw juridisch adviseur of zo'n procedure voor u zinvol is.


Procedure Rechtsgeldige DNA test

Voor rechtsgeldige testen gelden strictere procedures voor het afnemen van het DNA.

Belangrijkste voorwaarde om de uitslag van de test te gebruiken in een rechtszaak is, dat alle betrokkenen hun toestemming hebben verleend voor het doen van de test en dat het afnemen van de DNA-monsters is gebeurd in aanwezigheid van een professionele, onafhankelijke getuige zoals een arts. Dit moet u wel zelf regelen.


De personen die deelnemen aan de test moeten door de onafhankelijke derde persoon zijn geidentificeerd op basis van een geldig paspoort. Een kopie van het paspoort moet worden meegestuurd en geverifieerd door de onafhankelijke derde persoon. Hiervoor wordt ook een 'verklaring van getuigenis' formulier ingevuld. Daarnaast wordt er een formulier gebruikt, waarbij de vingerafdrukken van de betrokkenen worden afgenomen. Vervolgens worden de materialen in een envelop gestopt en verzegeld, zodat het laboratorium kan nagaan dat er niet is gemanipuleerd met de monsters.

De resultaten worden net als de gemoedrust DNA per e-mail verzonden. Daarnaast wordt een hardcopie naar het opgegeven huisadres gestuurd.